Bovati, containertransport, transport, limburg, vrachtauto, scania, volvo, nationaal transport, internationaal transport, service, containervervoer, 20ft., 40ft., 45ft., tipping, kipper, transport, vacatures Disclaimer
Disclaimer  
BV (Kamer van Koophandel: 14041338), hierna te noemen Bovati transportservice B.V., verleent u hierbij toegang tot  
bovati.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Bovati transportservice B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te  
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.  
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.
Beperkte aansprakelijkheid
Bovati transportservice B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te  
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.  
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bovati transportservice B.V..
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen  
van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke  
fouten.
De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Bovati transportservice B.V. doet  
haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze  
inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Bovati transportservice B.V. oefent hierop geen voorafgaande  
controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig  
ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bovati transportservice B.V.  
nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bovati transportservice B.V. en haar  
licentiegevers en bezoekers.
KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van  
Bovati transportservice B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals  
citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator  
gegenereerd.